Manskören Frihetsbröderna r.f.


Manskören Frihetsbröderna föddes kring sekelskiftet som en spontan reaktion på grund av det dåvarande ryska förtrycksväldet. År 1890 hade generalguvernör Bobrikov förbjudit firandet av Runebergsdagen.

Mot detta förbud protesterade stadsborna genom att tända levande ljus i sina förnster. På gatorna klingade fosterländska sånger allmänt, till stor förargelse för Bobrikovs „knallhattar“.

Förbudet att grunda nya föreningar upphävdes år 1905. Frihetsbrödernas stadgar godkändes samma år i november. Och på Runebergsdagens den 5 februari 1906 kunde kören göra sitt första offentliga framträdande.

Det var en vältrimmad och mäktig kör som under sin dirigent och grundare, musikern Gustaf Hoppendorffs ledning, sjöng Runebergs sångtexter tonsatta och arrangerade av Fredrik Pacius. Alltsedan dess har Frihetsbröderna uppvaktat vid Runebergs stoden den 5 februari varje år.

Frihetsbröderna övar på tisdagar och tar kontinuerligt in nya sångare !